van Team Daf Verzamelaar
   voor vader en moeder Nijholt


 

 

 

Mijn lieve ouders, de 'Grote Motors'          (geschreven door Wietse Remmelt Nijholt)

 

Het jaar 2010 is voor het Team Daf Verzamelaar een turbulent jaar geweest. Wij hebben in dit seizoen maar twee beurzen kunnen draaien: de eerste bij de Stichting Fiets Vierdaagse en de tweede bij de Roel Bottema Dagen.

 

De eerste beurs werd gehouden op de boerderij van familie Rankenberg. Mijn beide ouders hebben deze beurs nog samen meegemaakt. Kort daarop begonnen zij beiden te kwakkelen met hun gezondheid. Dus heb ik samen met mijn team om de tafel gezeten om te kijken wat nu te doen. Het leek met de gezondheid van mijn vader mee te vallen, waarop wij in samenspraak met mijn ouders hebben besloten om naar de Roel Bottema Dagen 2010 te gaan. Vervolgens werd mijn team samengesteld en zijn wij naar deze beurs gegaan. Het was daar heel gezellig en het was fijn om daar na een jaar van afwezigheid weer terug te zijn.

 

De gezondheid van mijn vader was niet zo goed dat hij er bij kon zijn, maar mijn moeder was er wel bij ! Na deze beurs is de gezondheid van mijn beide ouders snel achteruit gegaan. Hierdoor hebben wij helaas de andere beurzen moeten afzeggen. Omdat wij al heel wat jaartjes verschillende beurzen doen, kwamen er reacties los van DAF Nederland en het DAF Museum in Eindhoven en van het WTC Expo in Leeuwarden. Ook deze beurzen hebben wij moeten afzeggen. Wij als Team Daf Verzamelaar hebben het daar heel moeilijk mee gehad, want dit zijn toch onze uitjes waar wij elke keer naar uit kijken.

 

In de extra Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat mijn lieve ouders, die de 'Grote Motors' achter Team Daf Verzamelaar zijn, helaas zijn overleden. Het is allemaal snel gegaan. Op 2 augustus 2010 is mijn vader -de heer J Nijholt- naar het ziekenhuis gebracht. Een maand later is hij overgebracht naar het ziekenhuis MCL in Leeuwarden waar de diagnose longkanker werd vastgesteld. Dat was voor mijn moeder en mij een enorme dreun ! Ik kon mijn vader niet meer verzorgen, wat ik tot 2 augustus met veel liefde heb gedaan. Op 25 oktober is mijn vader naar Verpleegcentrum LindeStede in Wolvega gebracht waar hij op 27 november 2010 is overleden.

 

Tot 8 november 2010 heb ik mijn moeder -mevrouw R. Nijholt-de Boer- kunnen verzorgen, omdat ook zij naar het ziekenhuis is gebracht. Vanaf dat moment ging ik elke dag zowel naar mijn vader als naar mijn moeder toe. En vanaf 27 november was dat alleen nog maar naar mijn moeder, totdat ik op 6 december 2010 telefoon kreeg uit het ziekenhuis. Er werd gezegd dat mijn moeder een hartstilstand had gehad, dat zij haar hadden gereanimeerd en dat haar toestand zorgelijk was. Deze woorden waren nog maar net uitgesproken toen er melding binnenkwam dat mijn moeder alsnog was overleden ... Dus 9 dagen na mijn vader heb ik ook mijn moeder verloren.

 

Het overlijden van mijn ouders is opnieuw een grote schok voor het hele team ! Wij zijn amper over het verdriet heen van het overlijden van teamlid Patricia van de Wiel. Wij proberen als team de draad weer op te pakken. Ik heb het erg moeilijk, maar ik probeer mŪjn draad op te pakken en ik wil doorgaan met mijn team ! Dit zouden mijn ouders zeer zeker gewild hebben, maar het is niet eenvoudig zonder de 'Grote Motors' achter Team Daf Verzamelaar.

 


 

 

 

Heit en Mem          (geschreven door Davy Laurijssen)

 

In 2006 leerde ik Wietse Remmelt kennen omdat ik met mijn toenmalige hobbyclub waar ik lid van was naast zijn stand stond in het FEC te Leeuwarden. Daar leerde ik ook zijn vader en moeder kennen.
We raakten wat aan de praat en konden het meteen goed met elkaar vinden omdat we dezelfde passie hadden namelijk: vrachtwagens, ook met zijn vader en moeder klikte het meteen, waardoor ik tijdens de beursdagen meer bij hun zat dan bij de club waar ik op dat moment mee op de beurs stond.
Wietse Remmelt heeft mij toen gevraagd of ik hem wilde helpen om wat shows mee te draaien, omdat hij wel een extra mannetje kon gebruiken.
Zo kwam het dat ik begin 2007 voor het eerst bij hem thuis kwam om het een en het ander te bespreken. Iedere keer hoorde ik Wietse Remmelt tegen zijn ouders heit en mem zeggen en ik dacht dat dat hun voornamen waren aangezien ik als Brabander de Friese taal niet machtig was en dus de echte betekenis niet wist. Al snel begon ik ook heit en mem te zeggen tegen de ouders van Wietse Remmelt niet wetende dat vader en moeder betekende in het Fries.
Bij de Roel Bottema dagen hoorde ik iemand anders de echte voornamen zeggen van heit en mem, dus ging ik naar Wietse Remmelt toe om te vragen wat heit en mem eigenlijk betekende en kreeg van hem te horen dat dat vader en moeder betekende in het Fries, waarop ik aan hem vroeg of hun dat dan niet erg vonden dat ik hun ook heit en mem noemde omdat het toch niet mijn ouders waren. Ik kreeg te horen dat ze dat zeer zeker niet erg vonden en dat ze graag wilde dat ik ze zo bleef noemen. Dus sindsdien had ik 2 paar ouders, mijn echte in Brabant en mijn 2de ouders in Friesland.
Als ik bij hun thuis kwam was er altijd een innige begroeting tussen ons vieren en als ik 's avonds weer huiswaarts ging moest ik eerst altijd bij hun nog eten voor ik mocht vertrekken aan de lange rit terug naar Brabant en als ik dan vertrok stonden ze mij met zijn drieŽn mij uit te zwaaien tot ik uit het zicht verdwenen was.
Half 2010 kreeg ik van Wietse Remmelt te horen dat heit ongeneselijk ziek was. Dat was voor mij een grote schok om te horen en was er dan ook aardig van ontdaan. Ik heb heit nog een paar keer kunnen bezoeken in het ziekenhuis en nadien ook nog in het verzorgingshuis waar hij inmiddels was opgenomen tot hij op 27 november kwam te overlijden.
De dag voor de uitvaart van heit ben ik nog even bij mem geweest die toen in het ziekenhuis lag en niet bij de begrafenis bij kon zijn. Daar heb ik toen samen met haar de begrafenis van heit nog doorgenomen en de stukken voor gelezen die ook bij de begrafenis voorgelezen zouden worden om te kijken of ze nog iets toe wilde voegen of dat er nog iets verwijderd moest worden. Nadat alles was goed gekeurd door mem heb ik haar heel veel sterkte gewenst voor in het bijzonder de dag erop en beloofde snel terug te komen.
Toen ik maandagmiddag Wietse Remmelt belde om te vragen hoe het met hem en mem was kreeg ik opnieuw een grote schok te verwerken omdat Wietse Remmelt tegen mij zei dat mem zeer slecht lag en hij bang was dat het niet lang meer ging duren. Zijn angst werd waarheid want ís avonds om 20.45 werd ik door hem gebeld met de mededeling dat ook mem was overleden slechts 9 dagen na heit.
Vrijdags was ik terug in Wolvega om op zaterdag de begrafenis bij te wonen van mem. Dit verlies heeft een grote inpact gehad op mij omdat ik nu in 9 dagen 2 zeer goede vrienden heb moeten afgeven namelijk mijn 2de ouders die mij zo dierbaar waren, maar ze zullen altijd blijven voortbestaan in mijn hart.

 

Heit en mem bedankt voor de fijne tijd die ik met jullie heb mogen meemaken en bij deze wil ik Wietse Remmelt een zeer groot hart onder de riem steken met de woorden:

Bedankt dat jouw ouders ook een beetje mij ouders zijn geworden!!!

 

Deze foto is gemaakt in het DAF Museum te Eindhoven:  17-18 oktober 2009 DAF Museum Dagen.

 


 

 

 

Brief in herinnering aan Heit

 

Eindhoven, 29-11-2010

Beste Renske, beste Wietse Remmelt,

Helaas is het, door omstandigheden die ik niet meer kan veranderen, niet mogelijk bij het afscheid van jullie man en vader Jaap aanwezig te zijn. Daarom wil ik met deze persoonlijke brief, ook namens alle vrijwilligers van het DAF Museum, aan jullie beiden mijn innige deelneming overbrengen.
Tijdens de laatste museumdagen hoorde ik van jou, Wietse Remmelt, dat de gezondheid van vader snel slechter werd. Met verdriet gaf je toen aan dat vader mogelijk niet lang meer te leven had. Het onvermijdelijke is nu gebeurd, jullie man en vader Jaap is helaas overleden.
Vele jaren hebben wij jullie als een hechte familie mogen ontvangen tijdens onze museumdagen, tijdens welke jij Wietse Remmelt alrijd vergezeld en ondersteund werd door je moeder Renske en je vader Jaap. Vriendelijke, warme mensen met een grote belangstelling voor de passie van hun zoon.
Ook wij zullen Jaap missen, hij hoorde er bij en liet ook altijd merken dat hij graag bij ons in het DAF Museum kwam. Vanaf nu zullen we zijn vriendelijke en altijd bescheiden aanwezigheid moeten missen en dat doet verdriet.
Langs deze weg wil ik jullie van harte condoleren met dit grote verlies. Ook wens ik jullie alle sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Met innige deelneming,
Hans

Hans Staals, vice voorzitter conservator,
DAF Museum Eindhoven

 


 

 

 

Gedicht voor tante Renske

 

Afscheid doet altijd een beetje pijn,
Het is of een band wordt door gesneden.
Een band waarmee u vast zat aan het heden,
Waar je, je zelf bij kon zijn.
In die tijd was ik mezelf en waren we bij elkaar,
Ik vond daar zoveel goede dingen.
Helaas zijn dit nu alleen niet meer dan herinneringen,
Herinneringen die ik nu goed in mijn hart bewaar.
Meer kan ik er nu niet van maken,
U betekende heel veel voor mij,
Ik zal altijd over uw herinneringen waken.
Ik hoop dat u uw rust hebt gevonden,
En dat wij voor altijd zullen blijven verbonden.
Ik zal u missen maar zal aan u blijven denken.

tante Renske we zullen u missen.


Marc van der Plaats

 


 

 

 

Gedicht van Patrick en Lidwien

 

Lieve Wietse Remmelt,

Het is moeilijk om alles onder woorden te brengen vandaar dit gedicht.
Heel veel sterkte namens ons en onze familie.


Wij vinden geen woorden om te zeggen,
Hoeveel wij ze gaan missen, is moeilijk uit te leggen.
Hun leven was ons zoveel waard,
het liefste wat wij hadden, blijft in ons hart bewaard.
Jullie waren schatten voor ons allen,
en het moeten missen zal ons zwaar vallen.
Jullie blijven altijd bij ons, diep in ons hart.
Wij zijn blij jullie in ons midden te hebben gehad.

Patrick en Lidwien

 


 

 

 

Team Daf Verzamelaar

 

 

Helaas is na de Roel Bottema Dagen de gezondheid van Dhr. en Mevr. Nijholt toch nog snel achteruit gegaan.

Dhr. Nijholt kwam op een gegeven moment zelfs in het verzorgingstehuis LindeStede terecht en Mevr. Nijholt in het ziekenhuis.

Door deze omstandigheden hebben we helaas ook WTC Expo Leeuwarden moeten laten schieten ondanks 35 jaar Team Daf Verzamelaar.

We hadden het mooi in gedachten, maar het kon niet doorgaan.

Daarna is alles zo snel gegaan, dat we het als team niet zo snel konden bevatten. Eerst het overlijden van Dhr. Nijholt op 27 nov. 2010 en vlak daarna Mevr. Nijholt op 6 dec. 2010.

We wensen Wietse Remmelt Nijholt heel veel sterkte de komende tijd.

Bij deze willen wij zeggen, Dhr. en Mevr. Nijholt het is een hele eer om jullie gekend te hebben.

Wietse Remmelt op ons kun je altijd rekenen.


Team Daf Verzamelaar

 

Heit en Mem we zullen jullie missen maar in gedachten zijn jullie er altijd bij.
                                                Liefs en Rust Zacht

 


 

 

 

Brief in herinnering aan Mem

 

Eindhoven, 8-12-2010

Beste Wietse Remmelt,

Met deze persoonlijke brief willen wij jou, mede namens alle vrijwilligers van het DAF Museum, van harte condoleren met het overlijden van je moeder.
Het is niet voor te stellen dat je je vader en moeder zo kort na elkaar moet verliezen. Natuurlijk was het verlies van je vader een grote slag voor moeder en naar nu blijkt heeft haar gezondheid haar niet meer toestaan met dit verdriet verder te leven.
Wietse Remmelt voor jou is het extra verdrietig plotseling zonder je beide ouders verder te moeten. Dat vader en moeder een hechte band hadden moge blijken uit het feit dat ze ook nu niet zonder elkaar konden.
Wij hopen dat je de kracht kunt vinden om zonder de aanwezigheid van je ouders de draad van het leven weer op te pakken.
Langs deze weg willen wij je, namens het bestuur en de vrijwilligers van het DAF Museum, alle sterkte toewensen om het grote verlies van je beide ouders te dragen.

Met innige deelneming,

Hans en Ans Staals & Ton en Nel Cox

DAF Museum Eindhoven


 

 

 

Als er iemand van de DAF-familie overlijdt, voelen wij ook in Eindhoven dat als een gemis !!

 

 

 

 

 

Bij ons in liefdevolle herinnering mijn liefste ouders die ik had  !!!!

 

 

 

 

 

www.gedenkhyves.hyves.nl                         

 

 


 

 

BRON: TEAM DAF VERZAMELAAR - COPYRIGHT © 2010-2012
FOTO'S GEMAAKT DOOR DHR D FENNEMA & WR NIJHOLT, onze vriendelijke dank - COPYRIGHT © 2010/2012

© copyright team daf verzamelaar - alle rechten voorbehouden 2004-2012

 

 

 

TERUG NAAR DE
VORIGE WEBPAGINA